KVALITETSPOLITIK

Vores  kvalitetspolitik har overordnet fokus på opfyldelse af kundernes forventninger. Leverede produkter og udførte servicesopgaver skal svare til kundernes forventninger. Det skal sikres, at indgåede aftaler med kunder overholdes, at services leveres til aftalt tid.

Hurtig levering – kvalitet og fleksibilitet skal være kendetegnet for Offshore Equipment & Services.

For at understøtte vores overordnede kvalitetspolitik, og for at sikre målrettet og styret udvikling af kvaliteten er følgende generelle kvalitetspolitikker formuleret:

  • Ledelse har høj fokus på kvalitetsledelse, samt ledelsessystemets effektivitet og løbende udvikling – herunder at sikre tilstedeværelse af de nødvendige ressourcer.
  • Ledelsen fastsætter passende kvalitetsmål, med fokus på opfyldelse af kundekrav.
  • Resultater af virksomhedens aktiviteter og feedback fra kunder og samarbejdspartner anvendes til evaluering af ledelsessystemet for at sikre opfølgning på systemets effektivitet, løbende forbedringsmuligheder, samt opfyldelse af mål og kundetilfredshed
  • Alle medarbejdere i virksomheden skal efterleve de fastlagte kvalitetprocedyre, samt proaktivt bidrage til at sikre en effektiv styring med fokus på de krav der stilles af kunder og myndigheder for at sikre den rette kvalitet af produkter og service ydelser.

Esbjerg d. 18.01.2018

Anders Klastrup

Offshore Equipment & Services